ENTRE LA MIRADA Y LA DISTANCIA I


Entre la mirada i la distància I, és una videoinstal·lació que consta de dos vídeos projectats els uns als altres, de manera que el visitant no els pot veure al mateix temps. El visitant forma part activa de la instal·lació i necessita estar situat al centre de la instal·lació per poder veure i entendre les dues pel·lícules. L’única llum de la sala d’exposicions, és la dels dos projectors, que es col·loquen al sostre per evitar ombres que puguin interferir. Les imatges són grans, de mida de vida i la visió de les projeccions s’inicia al nivell del sòl. El contingut consta de dos enregistraments des de dins del mar, mirant cap a la costa en un i cap a l’horitzó en l’altre. Les pel·lícules s’editen en forma d’un bucle infinit. El so de la instal·lació es va gravar en directe durant la filmació.





Entre la mirada y la distancia I | 2006 | Vídeo instal·lació | 130 x 160 cm