ENTRE LA MIRADA Y LA DISTANCIA II


El blues paral·lel cobreix diferents temps. El mar, estàtic, glaçat en un moment etern. El cel, poblat de núvols, s’esvaeix ràpidament: es torna efímer, provisional. Dos universos comparteixen una línia d’horitzó: un lloc de trobada, un lloc comú entre la mirada i la distància d’un espectador que té la possibilitat d’habitar moments contradictoris i pertorbadors. El temps passa per un cel hipnòtic que també recorda el plaer de la solitud i el silenci. Coexistència de temps i espais que es poden sentir de manera infinita.

Entre la mirada y la distancia II | 2007 | Vídeo instal·lació | 120 x 200 cm